Vizitka občanského sdružení Belulino Líšťany

BELULINO občanské sdružení Líšťany


Mgr. Edita Šajtošová - předsedkyně občanského sdružení BELULINO Líšťany - telefon 377 915 084, e-mail: edita.sajtosova@volny.cz
Radoslav Vichnar - místopředseda občanského sdružení BELULINO Líšťany - telefon 721 828 925
Číslo bankovního účtu: 1735930/8030

Menu

* Belulino
* Stanovy
* Darovací smlouva

Občanské sdružení BELULINO Líšťany představuje svoje cíle:

  • obnova a ochrana historického a kulturního dědictví v oblasti severního Plzeňska. Činnost je směřována především k obnově stavebních památek (např. kostely, kaple, boží muka, drobné hospodářské stavby, drobné sakrální stavby, apod…)
  • pořádání společenských, kulturních a církevních akcí na podporu výše uvedeného bodu v součinnosti s obcemi a dalšími organizacemi
  • pátrání po historii oblasti, kde se objekty nalézají, následná prezentace informací formou internetových stránek a dalšími cestami (viz následující bod) a tedy rozvíjení kulturně vzdělávacích akcí ve spolupráci se školami, obcemi a dalšími subjekty
  • vytvoření možností, jak napojit obnovované památky na existující síť turistického značení a vytvořit nové naučně poznávací stezky ve spolupráci se společnostmi pro cestovní ruch
  • navázat kontakt s organizacemi u nás a v zahraničí, dobrovolného zapojení těchto organizací do programu obnovy kulturního dědictví formou vzájemného setkávání a spolupráce
  • navázání spojení s původními obyvateli tohoto kraje, jejich přizvání ke spolupráci na výše vypsaných bodech
  • přispět k oživení kulturního i duchovního dění v oblasti a obnovovat vazby vedoucí k historickým kořenům evropské vzdělanosti a kultury
  • iniciovat u příslušných orgánů údržbu historických objektů

Projekt, který v současné době připravujeme, se nazývá

REKONSTRUKCE STŘECHY NA KOSTELE SVATÉHO PETRA A PAVLA V LÍŠŤANECH

Kostel svatého Petra a Pavla Líšťany

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ KOSTELA SV. PETRA A PAVLA:

Kostel sv. Petra a Pavla je prvně připomínán v kronikách roku 1369.
Jednalo se o středověkou kostelní stavbu, která sloužila místním i okolním věřícím až do roku 1768, kdy byla pro svou sešlost stržena. Ale již v tom samém roce 20. května 1768 byl položen základní kámen k novému kostelu. Stavbu prováděl stavitel Eugen Candell z Plzně za finanční spoluúčasti hraběte J. X. Hamiltona. A v roce 1769 (25. listopadu) byl kostel vysvěcen. Udivuje nás velmi krátká doba od položení základního kamene, až do doby kdy byl kostel vysvěcen, tedy maximálně jeden a půl roku!
Když byl kostel vysvěcen, probíhaly zde zákonitě církevní obřady, tedy mše, křty, svatby a pohřby, ale vnitřní úpravy byly dokončeny až roku 1774 hrabětem Maximiliánem Kinským. Znak Kinských je umístěn nad vchodem do kostela.
V roce 1791 byly do kostela v Líšťanech převezeny varhany z děkanského kostela ve Stříbře. V kostele je křtitelnice z roku 1596. Hlavní oltář se pseudobarokní z roku 1905.
Dle kroniky byly prováděny opravy kostela roku 1896 a zakrátko poté roku 1901 až 1905. Další rozsáhlá oprava se uskutečnila až v roce 1984, kdy byla nově omítnuta věž kostela a uvedena do podoby, jakou měla před několika staletími. Celý kostel dostal nový venkovní nátěr.
Další opravy se uskutečnily v roce 2007. Uvnitř kostela byly opraveny vlhké stěny do výše 1,5 metru, zabezpečeny podpěrné sloupy kůru, byl proveden i nový nátěr celé venkovní fasády. Také byla realizována nákladná oprava varhan. Při jejich rekonstrukci se v útrobách varhan našla monstrance, která má na zadní straně věnování: „14. April 1832 PIETAS LEOPOLDI GROSMANN LICHTENSTEIN“.

I PŘES VEŠKEROU SNAHU A ÚDRŽBU KOSTELA JE V SOUČASNÉ DOBĚ STŘECHA NA KOSTELE V HAVARIJNÍM STAVU. DO KOSTELA ZATÉKÁ A NEJEN, ŽE NIČÍ VZÁCNÝ INTERIÉR, ALE TAKÉ VARHANY, KTERÉ V NEDÁVNÉ DOBĚ PRODĚLALY GENERÁLNÍ REKONSTRUKCI …

CHCEME ZASTAVIT TOTO CHÁTRÁNÍ A ZACHOVAT CENNÉ HISTORICKÉ DĚDICTVÍ!!!

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU REKONSTRUKCE STŘECHY NA KOSTELE SVATÉHO PETRA A PAVLA V LÍŠŤANECH:

Rozpočet na opravu střechy kostela svatého Petra a Pavla LíšťanyCopyright © 2004-2020 A.Kaska.cz